Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Είναι η εταιρία σας μέλος στο ΣΕΕ;

Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΕ και Αυτοδέσμευση

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) είναι ο φορέας που ελέγχει τις διαφημίσεις και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε). Είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2003 στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης της διαφημιστικής αγοράς, από τους διαφημιζόμενους, τις διαφημιστικές εταιρείες και τα Μέσα, ενώ η λειτουργία της προβλέπεται από το Νόμο 2863/2000. Οι διαδικασίες του ΣΕΕ πληρούν τα κριτήρια της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της συνέπειας, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς όρους καλής πρακτικής.

Στόχος μας είναι η διαφύλαξη της καθαρότητας και αποτελεσματικότητας του διαφημιστικού λόγου και η προστασία των καταναλωτών.

Τελευταία νέα

General

Απόκριες

Το ΣΕΕ ασχολήθηκε και φέτος, για τέταρτη χρονιά, με τον έλεγχο του τρόπου που παρουσιάζονται…
General

Απόκριες

Το ΣΕΕ ασχολήθηκε και φέτος, για τέταρτη χρονιά, με τον έλεγχο του τρόπου που παρουσιάζονται…
General

Οδηγία για Ευανάγνωστους Κυλιόμενους & Σταθερούς Τίτλους

Κάθε μήνυμα που εμφανίζεται σε μια διαφημιστική επικοινωνία έχει σκοπό να διαμορφώσει μία εντύπωση στον…
Εγγραφείτε στο Newsletter!

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Είναι η εταιρία σας μέλος στο ΣΕΕ;

Γίνετε μέλος!

Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΕ και Αυτοδέσμευση

Στα 15 χρόνια ζωής του ΣΕΕ πολλά έχουν αλλάξει… οι άνθρωποι, οι κανονισμοί, τα διαφημιστικά μέσα, οι οικονομικές συνθήκες. Όμως δεν έχει αλλάξει η ισχυρή μας πεποίθηση ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τη διαφήμιση πρέπει να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν. Όπως δεν έχει αλλάξει το όραμά μας να κάνουμε το σύστημα αυτοδέσμευσης συνεχώς καλύτερο, ώστε να μπορούμε πάντοτε να ανταποκρινόμαστε με τον πιο σωστό τρόπο στον πρωταρχικό μας στόχο, τη διατήρηση της αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ελευθερίας του διαφημιστικού λόγου προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών.
Γιατί, όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ΣΕΕ αγαπάμε τη διαφήμιση γι’ αυτό και την προστατεύουμε.

Τελευταία νέα

General

Απόκριες

Το ΣΕΕ ασχολήθηκε και φέτος, για τέταρτη χρονιά, με τον έλεγχο του τρόπου που παρουσιάζονται…
General

Απόκριες

Το ΣΕΕ ασχολήθηκε και φέτος, για τέταρτη χρονιά, με τον έλεγχο του τρόπου που παρουσιάζονται…
General

Οδηγία για Ευανάγνωστους Κυλιόμενους & Σταθερούς Τίτλους

Κάθε μήνυμα που εμφανίζεται σε μια διαφημιστική επικοινωνία έχει σκοπό να διαμορφώσει μία εντύπωση στον…
Εγγραφείτε στο Newsletter!