Ποιοι είμαστε

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) είναι ανεξάρτητη αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), κατ’ επιταγήν του άρθρου 9 του κεφαλαίου Β΄ «Όργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου» του Νόμου 2863/2000.

Σκοπός του ΣΕΕ είναι τόσο ο κατασταλτικός όσο και ο εθελούσιος έλεγχος του περιεχομένου όλων των μορφών της εμπορικής επικοινωνίας, προκειμένου να διαπιστώνεται συμβουλευτικά, προληπτικά ή κατασταλτικά η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΔ-Ε), στο πλαίσιο πάντα της ελληνικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος αυτός ασκείται από τις προβλεπόμενες Επιτροπές και την ευθύνη για τη σύσταση, οργάνωση και καλή λειτουργία τους έχει το ΣΕΕ.

Τα λειτουργικά έξοδα του ΣΕΕ καλύπτονται από τις συνδρομές των μελών του, από το ειδικό τέλος του Ν.3801/2009 (Άρθρο 48) και από τα παράβολα των προσφυγών των εταιρειών. Το ΣΕΕ έχει συχνή και καλή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καθώς και με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο ενημερώνεται για όλες τις αποφάσεις που εκδίδονται και για άλλα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.

Δομή

Το ΣΕΕ, όπως καθορίζεται από το Καταστατικό του, διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σήμερα απαρτίζουν οι:

 • Υβέτ Κοσμετάτου – Πρόεδρος / ΣΔΕ
 • Μανώλης Δραϊνάκης – Αντιπρόεδρος / ΕΙΤΗΣΕΕ
 • Χριστίνα Χοχλακίδου – Γ. Γραμματέας / ΕΔΕΕ
 • Μίκης Μοδιάνο – Ταμίας / PACT
 • Έφη Καρακίτσου – Μέλος / ΕΔΕΕ
 • Χάρης Κονίνης – Μέλος / ΣΔΕ
 • Τζελίνα Κουκουμέλη – Μέλος / ΣΔΕ
 • Νίκος Μπιλίρης – Μέλος / ΕΙΙΡΑ
 • Κωστής Φιλιππόπουλος – Μέλος / ΕΙΗΕΑ
 •                                  / ΕΡΤ

Η σύνθεση του Δ.Σ. αλλάζει κάθε 2 χρόνια, ενώ η Προεδρία του εναλάσσεται μεταξύ των εκπροσώπων των ιδρυτικών φορέων του ΣΕΕ, την ΕΔΕΕ και το ΣΔΕ.
Γενική Διευθύντρια του ΣΕΕ είναι η Ελένη Δοντά και Νομικός Σύμβουλος ο Αριστοτέλης Δαμασκηνός.

Μέλη

More...

καθώς και

 • εταιρείες εκμετάλλευσης υπαίθριας διαφήμισης
 • τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
 • τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

Ειδικό Τέλος

Το Σεπτέμβριο του 2009 με το Νόμο Ν3801/2009 θεσπίστηκε υπέρ του ΣΕΕ η επιβολή Ειδικού Τέλους ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων της διαφήμισης. Η απόφαση αυτή πάρθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών της διαφημιστικής αγοράς (διαφημιζόμενων – διαφημιστικών εταιρειών – διαφημιστικών μέσων) και ιδιαίτερα μετά από σχετική εισήγηση του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) με το σκεπτικό ότι η είσπραξη του Ειδικού Τέλους θα εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την καλύτερη λειτουργία του ΣΕΕ, σε σχέση με τον έλεγχο της δεοντολογίας της εμπορικής επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του φορέα, αφ’ ετέρου προάγεται ο θεσμός της αυτοδέσμευσης και εντείνεται η προσπάθεια να μην υπάρχουν παραπλανητικές διαφημίσεις.

Έτσι επιτυγχάνεται ο διπλός στόχος του ΣΕΕ:

 • Διατήρηση «καθαρού» διαφημιστικού λόγου, με συνέπεια την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη διαφήμιση, και
 • Προστασία των καταναλωτών

Λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του Ειδικού Τέλους στο Ενημερωτικό Σημείωμα