Στελέχη της FORD HELLAS και συνεργατών τους από τις BOLD OGILVY και MINDSHARE είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε), που διοργάνωσε ειδικά για εκείνους το ΣΕΕ.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου σχεδιάστηκε με έμφαση στα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά του αυτοκινήτου (όπως ασφάλεια, υπευθυνότητα, ταχύτητα, παιδιά κ.αλ) και συμπληρώθηκε με πλούσιο διαφημιστικό υλικό και case studies από χώρες του εξωτερικού. Έτσι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την πρακτική εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας, προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες και στα δικά τους προϊόντα, και να δουν παραδείγματα dos & donts της σωστής διαφήμισης.