Νέο online πρόγραμμα για τους κανόνες δεοντολογίας στην επικοινωνία από την ΕΔΕΕ και το ΣΔΕ

Η αυτοδέσμευση για την προστασία του καταναλωτή λειτουργεί με συνέπεια, στην αγορά της επικοινωνίας, για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης – Επικοινωνίας είναι η «βίβλος» της δεοντολογίας για διαφημιστές και διαφημιζόμενους.

Σήμερα, η ΕΔΕΕ και ο ΣΔΕ παρουσιάζουν το Good Advertising, ένα online πρόγραμμα μελέτης και εφαρμογής του ΕΚΔ-Ε, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της αγοράς που σχεδιάζουν την επικοινωνία των brands και των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές και το ευρύ κοινό.

Το online πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες μεγαλύτερη εξοικείωση με τους κανόνες δεοντολογίας και πιστοποίηση της γνώσης τους. Έχει μέση διάρκεια 20 ωρών και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: Θεωρία για τα άρθρα του Κώδικα μαζί με μελέτη πραγματικών case studies, ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης και τέλος εξετάσεις με τη μέθοδο multiple choice.

Στην ανάπτυξη του Good Advertising, εξαιρετικά σημαντική υπήρξε η συνεισφορά του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ), το οποίο στα 10 χρόνια λειτουργίας του έχει συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία για όλα τα ζητήματα του Κώδικα, μέσα από εκατοντάδες υποθέσεις.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες www.goodadvertising.eu